ÚJ - Azonnal Cselekszünk Program 2020 - Munkahelymegőrző Támogatás

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója az „Azonnal cselekszünk” program keretében meghirdetett „Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében” (ACS_MEGŐRZŐ_2020) pályázati program újrahirdetéséről döntött.


Munkahelymegőrző támogatás

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. Tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete valamint a 1408/2013 EU rendelete szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

A támogatás jellemzői:

> vissza nem térítendő bér- és járuléktámogatás
> időtartama: 3-12 hónap
> mértéke: 50-90% (nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át)

A támogatás feltételei:

> nem nyújtható támogatás amennyiben a cég:
          - csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll
          - adótartózása van
          - munkaügyi bírság megfizetésére kötelezett
          - saját tőkéje negatív és a törzstőke (alaptőke) a jogszabályban előírt legkisebb
            mértéke alá csökkent

> nem igényelhető támogatás:
          - a cég tulajdonosára, ügyvezetőjére
          - 6 hónapnál kevesebb ideje foglalkoztatott munkavállalóra
          - megbízási szerződéssel vagy határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóra
          - nyugdíjas munkavállalóra
          -  TGYÁS, CSED, GYED mellett foglalkoztatott munkavállalóra
          - magyarországi lakcímmel nem rendelkező külföldi állampolgárra


Csillag Plusz Vállalkozásmenedzser Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120.